Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Cystadleuthau a digwyddiadau - newyddion am ddigwyddiadau diweddaraf isod ac ar draws


  Dyddiadau Cynghrair Pysgota Plu a Pysgota Bras wedi eu cyhoeddi -

  2017/18

  Bydd Cynghrair Pysgota Plu y Gaeaf a'r Cystadleuthau Agored ar y Llyn Pleser ar y dyddiadau canlynol -

  29ain Hydref

  12fed a 26ain Tachwedd

  7fed a 21ain Ionawr 2018

  4ydd a 18fed Chwefror

  Rownd Derfynol 4ydd Mawrth 

  Croeso i bawb, rhowch eich enwau i lawr drwy ffonio Tom ar 01766 522148 

  Bydd y caffi ar agor 8.30 - 12.30 ar y diwrnodau cystadlu (heblaw am 26ain Tachwedd)

  Cynghrair Plu yn pysgota rhwng 11yb - 4yp, cost £50 am 8 sesiwn

  Cystadleuaeth Llyn Pleser yn cwrdd am 9.00yb, pysgota rhwng 10yb a 4yp, cost £12 y sesiwn gyda £1 ychwanegol i'r pwl pysgod arian

 • Eisiau dysgu pysgota plu?

  Byddwn yn cynnal sesiynnau ar fore Sadwrn rhwng 10yb ac 1yp

  Drwy fisoedd y gaeaf, yn dechrau dydd Sadwrn 11eg Tachwedd 2017

  Cost £10 y sesiwn

  Am fwy o wybodaeth ffoniwch Sue Morgan ar  07773 721479

    

   

   

   

 • NOS WEITHIAU CLYMU PLU

  Cyfle i ddysgu clymu plu dan arweiniad arbenigwyr

  Cyfarfod pob nos Iau yn y caffi

  7yh tan 9yh

  Bydd y sesiwn cyntaf nos Iau 9fed Tachwedd

  Cost £3 y sesiwn

   

   

   

   

   

   

Oriau AgorLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor 8.00yb - 4.30yp yn ddyddiol

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Cystadleuthau a digwyddiadau - newyddion am ddigwyddiadau diweddaraf isod ac ar draws


  Dyddiadau Cynghrair Pysgota Plu a Pysgota Bras wedi eu cyhoeddi -

  2017/18

  Bydd Cynghrair Pysgota Plu y Gaeaf a'r Cystadleuthau Agored ar y Llyn Pleser ar y dyddiadau canlynol -

  29ain Hydref

  12fed a 26ain Tachwedd

  7fed a 21ain Ionawr 2018

  4ydd a 18fed Chwefror

  Rownd Derfynol 4ydd Mawrth 

  Croeso i bawb, rhowch eich enwau i lawr drwy ffonio Tom ar 01766 522148 

  Bydd y caffi ar agor 8.30 - 12.30 ar y diwrnodau cystadlu (heblaw am 26ain Tachwedd)

  Cynghrair Plu yn pysgota rhwng 11yb - 4yp, cost £50 am 8 sesiwn

  Cystadleuaeth Llyn Pleser yn cwrdd am 9.00yb, pysgota rhwng 10yb a 4yp, cost £12 y sesiwn gyda £1 ychwanegol i'r pwl pysgod arian

 • Eisiau dysgu pysgota plu?

  Byddwn yn cynnal sesiynnau ar fore Sadwrn rhwng 10yb ac 1yp

  Drwy fisoedd y gaeaf, yn dechrau dydd Sadwrn 11eg Tachwedd 2017

  Cost £10 y sesiwn

  Am fwy o wybodaeth ffoniwch Sue Morgan ar  07773 721479

    

   

   

   

 • NOS WEITHIAU CLYMU PLU

  Cyfle i ddysgu clymu plu dan arweiniad arbenigwyr

  Cyfarfod pob nos Iau yn y caffi

  7yh tan 9yh

  Bydd y sesiwn cyntaf nos Iau 9fed Tachwedd

  Cost £3 y sesiwn

   

   

   

   

   

   

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor 8.00yb - 4.30yp yn ddyddiol

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor 8.00yb - 4.30yp yn ddyddiol

 • Cystadleuthau a digwyddiadau - newyddion am ddigwyddiadau diweddaraf isod ac ar draws


  Dyddiadau Cynghrair Pysgota Plu a Pysgota Bras wedi eu cyhoeddi -

  2017/18

  Bydd Cynghrair Pysgota Plu y Gaeaf a'r Cystadleuthau Agored ar y Llyn Pleser ar y dyddiadau canlynol -

  29ain Hydref

  12fed a 26ain Tachwedd

  7fed a 21ain Ionawr 2018

  4ydd a 18fed Chwefror

  Rownd Derfynol 4ydd Mawrth 

  Croeso i bawb, rhowch eich enwau i lawr drwy ffonio Tom ar 01766 522148 

  Bydd y caffi ar agor 8.30 - 12.30 ar y diwrnodau cystadlu (heblaw am 26ain Tachwedd)

  Cynghrair Plu yn pysgota rhwng 11yb - 4yp, cost £50 am 8 sesiwn

  Cystadleuaeth Llyn Pleser yn cwrdd am 9.00yb, pysgota rhwng 10yb a 4yp, cost £12 y sesiwn gyda £1 ychwanegol i'r pwl pysgod arian

 • Eisiau dysgu pysgota plu?

  Byddwn yn cynnal sesiynnau ar fore Sadwrn rhwng 10yb ac 1yp

  Drwy fisoedd y gaeaf, yn dechrau dydd Sadwrn 11eg Tachwedd 2017

  Cost £10 y sesiwn

  Am fwy o wybodaeth ffoniwch Sue Morgan ar  07773 721479

    

   

   

   

 • NOS WEITHIAU CLYMU PLU

  Cyfle i ddysgu clymu plu dan arweiniad arbenigwyr

  Cyfarfod pob nos Iau yn y caffi

  7yh tan 9yh

  Bydd y sesiwn cyntaf nos Iau 9fed Tachwedd

  Cost £3 y sesiwn

   

   

   

   

   

   

Twitter