Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Cystadleuthau a digwyddiadau - newyddion am ddigwyddiadau diweddaraf isod ac ar draws


   

  Neges i'n cwsmeriaid -

  Bydd y caffi ar gau dydd Mercher 15fed Fai.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster.  Pysgota ar agor fel arfer.  •   

   

   

   

 •  

   


   

   

   

   

   

Oriau AgorLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor pob dydd o Mawrth 30ain

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

 • Cystadleuthau a digwyddiadau - newyddion am ddigwyddiadau diweddaraf isod ac ar draws


   

  Neges i'n cwsmeriaid -

  Bydd y caffi ar gau dydd Mercher 15fed Fai.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster.  Pysgota ar agor fel arfer.  •   

   

   

   

 •  

   


   

   

   

   

   

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor pob dydd o Mawrth 30ain

Pysgotfa Bras a Brithyll gyda Caffi

Os ydych yn mwynhau ymlacio wrth bysgota am bysgod bras neu bysgod gêm, neu os yw’n well gennych ddiwrnod allan hwyliog gyda'r teulu, byddwch yn siŵr o fwynhau awyrgylch cyfeillgar a golygfeydd trawiadol Pysgodfa Eisteddfa.

Gyda dewis ardderchog o lynnoedd hardd a’r holl offer, cyngor, bwyd a diod y bydd arnoch eu hangen, gallwn sicrhau y byddwch yn gadael Eisteddfa wedi ymlacio’n llwyr a’ch adfywio, ac efallai y bydd gennych rywbeth i’w roi ar y barbeciw hefyd.

Cymerwch gip ar ein dewis o fannau pysgota, bwydlen flasus ein caffi ar lan y dŵr, yr holl offer sydd ar werth yn ein siop a chysylltwch â ni os bydd gennych ryw gwestiwn.

Gobeithio y cawn eich croesawu i Eisteddfa’n fuan iawn.

Opening HoursLocation

Pysgota dyddiol 7.30am–machlyd
Caffi ar agor pob dydd o Mawrth 30ain

 • Cystadleuthau a digwyddiadau - newyddion am ddigwyddiadau diweddaraf isod ac ar draws


   

  Neges i'n cwsmeriaid -

  Bydd y caffi ar gau dydd Mercher 15fed Fai.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster.  Pysgota ar agor fel arfer.  •   

   

   

   

 •  

   


   

   

   

   

   

Twitter