Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Rheolau Llyn Carp

Bachau llyfn neu bachog micro yn unig. Hyd at faint 6.

Lein bysgota lleiafswm 12 pwys. Dim mwng plethedig.

Uchafswm o 2 wialen, dylid cadw larymau yn isel.

Ni chaniateir tenyn na chafnau bwyd.

Dim flots bubble.

Rhaid defnyddio matiau dadfachu.

Rhwyd lanio 32 modfedd fan leiaf.

Ni chaniateir peledi brithyll, cnau neu ffâ.

Rhaid i bysgotwyr bysgota o’r pegiau.

Dim tanau, radio na BBQ y gellir eu gwaredu.

Gall cŵn dan reolaeth da gadw cwmni i’r pysgotwr. Os bydd y ci’n bawa codwch y baw. Cadwch eich ci yn agos atoch ar y peg ac o dan reolaeth.

Rhaid i bob plentyn sy’n cadw cwmni i’r pysgotwr fod dan reolaeth, yn ymddwyn yn dda ac yn dawel ac ni dylid caniatau iddynt redeg ger y llyn.

Byddwch mor garedig a rhoi eich sbwriel yn y biniau sydd ar gael.

Mwynhewch eich pysgota a pharchwch bysgotwyr eraill.
Mae camerau cylch cyfyng yn gweithredu.

 

Prisiau Llyn Carp

Tocyn dydd

£10.00

Tocyn 24 awr

£20.00

Tocyn gyda’r nos

£8.00

Tocyn 36 awr

£28.00

Tocyn 48 awr

£36.00