Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgota Bras yn Eisteddfa

Mae gennym dri llyn pysgod bras, pob un yn ei lecyn bendigedig ei hun, gan sicrhau digon o amrywiaeth. Beth bynnag yw’ch oedran a’ch gallu, mae gennym lyn addas ar eich cyfer yn Eisteddfa.

Y Llyn Pleser yw’r mwyaf o’n tri llyn pysgota bras a’r mwyaf poblogaidd gyda physgotwyr bras rheolaidd.

Mae’r Llyn Carp yn boblogaidd iawn gan bysgotwyr carp brwd. Mae’r pysgod yn y llyn hwn yn pwyso hyd at 25 pwys.

Mae Llyn y Teulu yn bwll bach ardderchog, yn llawn pysgod arian cymysg a charp bach. Mae’n wych ar gyfer teuluoedd ifanc a dechreuwyr ac mae pris y tocyn yn cynnwys abwyd a llogi offer felly does dim angen poeni am bethau felly cyn dod.*

Cofiwch, mae croeso mawr yn Eisteddfa i bobl sydd ddim yn pysgota. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon o’n caffi trwyddedig cysurus. Mae cyfle i fwynhau coffi newydd ei falu a chacen gartref flasus neu lond plât o fwyd y tu mewn i'r caffi, ar ein feranda neu hyd yn oed wrth eich peg pysgota.