Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgota Brithyll yn Eisteddfa

Mae gennym ddau lyn ac ynddynt ddigonedd o frithyll da sy’n addas i’w bwyta.

Mae’r Llyn Brithyll yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a dechreuwyr ac mae’n iawn defnyddio plu ac abwyd yno.

Dim ond pysgota â phlu a ganiateir ar y Llyn Plu sydd ychydig dros ddwy erw o faint. Mae angen i bobl ifanc o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn trwy’r amser yma.

Cofiwch, mae croeso mawr yn Eisteddfa i bobl sydd ddim yn pysgota. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon o’n caffi trwyddedig cysurus. Mae cyfle i fwynhau coffi newydd ei falu a chacen gartref flasus neu lond plât o fwyd y tu mewn i'r caffi, ar ein feranda neu hyd yn oed wrth eich peg pysgota.

Os byddwch am i ni ddanfon bwyd i’ch peg, darllenwch ein bwydlen, cadwch ein rhif – 01766 522148 neu 07759 871327 – ac archebwch pan fyddwch yn barod.