Eisteddfa Fisheries
Logo Eisteddfa Fishery
Saesneg

 


Call us : 01766 522148

Pysgota

Rydym yn cynnig cyfleoedd pysgota arbennig i bawb – dechreuwyr, arbenigwyr neu deuluoedd sy’n chwilio am ddiwrnod difyr – mewn ardal hardd ger arfordir gogledd-orllewin Cymru.

Mae Eisteddfa’n swatio yng nghesail Bae Ceredigion heb fod yn bell o fynyddoedd Eryri. Mae gennym dri llyn pysgod bras a dau lyn brithyll, pob un ohonynt yn llefydd heddychlon lle cewch fwynhau golygfeydd arbennig iawn a phob un yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu pobl sy’n bysgotwyr newydd a does dim rhaid i chi boeni am offer nac abwyd – mae pob dim ar gael yma.

Cofiwch, mae croeso mawr yma i bobl sydd ddim yn pysgota. Fe gân nhw fwynhau’r awyrgylch heddychlon dros goffi neu bryd cartref yn ein caffi trwyddedig cysurus sydd hefyd yn cynnig gwasanaeth danfon i bysgotwyr sy’n rhy brysur yn pysgota i adael eu pegiau.

Mae croeso i gwsmeriaid ddod â chŵn ufudd i Eisteddfa. Cewch ddarllen mwy trwy glicio ar y ddewislen uchod.

Os oes gennych ryw gwestiwn, ffoniwch ni ar 01766 522148 a bydd yn bleser gennym helpu.